UX Design

Wij zijn er van overtuigd dat UX Design van groot belang is. Een product moet goed ontworpen zijn vanuit het oogpunt van de gebruikers. Door onze iteratieve ontwerp-aanpak testen we regelmatig de ervaringen met huidige of potentiële gebruikers. Hiermee garanderen we dat de producten die we maken voor iedereen bruikbaar zijn.

Wat doen we voor je?

  • Interactieve sessies om te bepalen wat de structuur is van jouw applicatie
  • Creëren van wireframes als blauwdruk van het visuele ontwerp
  • Ontwerpen van interactieve prototypes
Neem contact met ons op

Voor iedereen bruikbaar

Wij zien ontwerpen van een digitaal product als een iteratief proces, waarbij de eerste stap vrijwel altijd de User Experience is. Dit vormt de blauwdruk van hoe de gebruiker straks door het product loopt, hierin worden belangrijke keuzes gemaakt over de flow van jouw product. Door het volgen van de meest actuele conventies, zorgen we dat het product dat wij leveren altijd bruikbaar is. Wil je meer weten over hoe een ontwerpproces in elkaar zit? Neem contact op met een van onze designers.

Heen en weer

In een ontwerpproces nemen we alle belangen van de stakeholders mee, dit betekent dat we regelmatig met verschillende betrokkenen in gesprek gaan. Het tunnelvisie-principe is altijd een gevaar, maar wij voorkomen dit door tijdens het ontwerpen in verschillende stadia te testen met gebruikers. Deze feedback levert ons nieuwe input op voor de volgende ontwerp-iteratie.