Linkspace 2.0

Onze rol

Business Consultancy, UX Research, Design & Development

Voor CtrlO hebben we een hernieuwde versie van de applicatie Linkspace ontworpen en gebouwd. Linkspace is een cloud-based data management applicatie die wordt gebruikt om data van bedrijfsprocessen of projecten vast te leggen, te delen en te beheren. Het is een krachtige en veelzijdige tool die onder andere wordt gebruikt door de Britse ministeries van Justitie en Defensie.

I am delighted with the work done by the team at DigitPaint in redesigning and developing our software front end. They successfully created a modern and visually appealing version of LinkSpace, incorporating our branding and user feedback while remaining focused on meeting our technical requirements and delivering according to the agreed sprint plans. Their flexibility and professionalism throughout the process was commendable. The user interface and experience has been greatly improved, making LinkSpace far more intuitive and user-friendly. The whole team were genial and a breeze to work with. I highly recommend their services.

De initiële versie van Linkspace was aan een verbeterslag toe. De applicatie had een steile leercurve voor de gebruikers, en medewerkers van CtrlO waren vaak veel tijd kwijt om de applicatie bij klanten te installeren en gebruikers te leren hoe ze met de applicatie om moesten gaan. Bovendien bleek uit eerder gebruikersonderzoek dat de gebruiksvriendelijkheid van de tool voor verbetering vatbaar was.

Aan ons de uitdaging om CtrlO te helpen om Linkspace zodanig te verbeteren, zodat gebruikers zelfstandig in staat zijn om de applicatie in gebruik te nemen zonder dat hier direct de hulp van CtrlO voor hoeft te worden ingeschakeld. Daarnaast was de opdracht om de gebruikerservaring van de tool te optimaliseren. Omdat Linkspace een applicatie is die in de UK veelal door overheidsinstanties wordt gebruikt, was het voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijkheid een must.

Onze aanpak

Om deze doelen te bereiken bestond onze aanpak uit een combinatie van business consultancy, research, design en development.

In de beginfase van het project hielp onze business consultant de klant bij het in kaart brengen van de verschillende soorten gebruikers en de taken die deze gebruikers uitvoeren in de applicatie, het uitvoeren van marktonderzoek en de definitie van use cases.

In de research fase hebben we informatie uit verschillende invalshoeken verzameld: gebruikers en stakeholders werden geïnterviewd, en er vond een expert review plaats. Uit analyse van deze gegevens werd duidelijk waar de knelpunten zaten, en konden de belangrijkste focusgebieden worden benoemd op basis van gebruikersvoorkeuren en het belang voor de business.

Vervolgens hebben we in de designfase een concept van het nieuwe design gemaakt. Dit hebben we uitgewerkt in klikbare prototypes en uiteindelijk uitgewerkt tot een gedetailleerd design dat kon worden overgedragen aan de developers.

In de development fase hebben we de look-and-feel, de workflow, de accessibility en de user experience geoptimaliseerd en gemoderniseerd in overeenstemming met het nieuwe design. De bestaande logica uit de originele applicatie werd hierbij behouden.

Onze grootste taak in deze fase was het aanpassen van de template toolkit templates en het vernieuwen van de html, css en javascript. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de opdrachtgever die zelf ook aanpassingen moest uitvoeren aan de backend (Perl). Door te werken volgens de scrum-methodiek konden we dit op een agile manier doen, en was de klant in staat om tijdens het project bij te sturen.

Het resultaat

Onze aanpak heeft geresulteerd in een MVP-versie van Linkspace 2.0 die op dit moment is uitgerold bij een selectief aantal klanten. We zijn trots op deze nieuwe versie, en zijn van mening dat door onze aanpak de gebruikerservaring van het product aanzienlijk is verbeterd en de applicatie eenvoudiger te gebruiken is door de klanten van CtrlO.