113 VraagMaar

Onze rol

Design, Front-end en Back-end Development, Projectmanagement

Uitdaging

Sinds 2019 biedt 113 de online training VraagMaar in gesprek met een volwassene aan. Deze online training richt zich specifiek op mensen in de omgeving van mannen van middelbare leeftijd met suïcidale gedachten. 

Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 1 op de 5 jongeren wel eens aan zelfdoding heeft gedacht! 

Vanwege de stijgende suïcidecijfers bij jongeren, ontstond bij 113 de wens om een aparte online training te ontwikkelen die zich specifiek richt op de mensen om een jongere heen.

Wij mochten het design, de front-end en back-end implementatie voor deze online training maken.

Onze aanpak

De nieuwe online training richt zich op de mensen in de omgeving van een jongere met suïcidale gedachten.  

Tijdens diverse workshops onderzochten we samen met 113 onder andere waar we doelgroep voor de training uit bestaat, welke onderdelen van de al bestaande VraagMaar training we konden hergebruiken en welke vraagtypes en content nog ontwikkeld moest worden.

Ook verdiende de online training een fris nieuw jasje steken die beter aansluit bij zowel de doelgroep als bij de huidige online branding van 113.

Voor het in beeld brengen van de indrukwekkende ervaringsverhalen en de fotografie in de online training werkten we samen met Popcorn stories.

Het resultaat

Het resultaat is een online training die mensen in de omgeving van een jongere met suïcidale gedachtes handvatten biedt om het gesprek aan te gaan.

Inmiddels is de VraagMaar training in gesprek met een jongere al door meer dan 8000 mensen gevolgd!